Her møder du oplægsholderne:

Caroline Bessermann, Klimaaktivist, Den Grønne Ungdomsbevægelse:
Hvordan kan klimakrisens udfordringer løses?

Sebastian Jonshøj, Vicepræsident DN:
Hvilke klima- og naturmæssige påvirkninger er der ved megaprojekter som Kattegatforbindelsen?
Her møder du oplægsholderne:


Professor Mette Sørensen, Kræftens Bekæmpelse og RUC – Hvordan påvirker støj mennesker og omgivelser?


Borgmester Marcel Meijer, Samsø – Hvad betyder Kattegatforbindelsen for den lokale sammenhængskraft?


Programchef Søren Have, Fremtidens Mobilitet, CONCITO – Hvilke store anlægsprojekter giver mening på vejen mod netto-nul-samfundet?
Her møder du oplægsholderne:

Henning Hyllested, Folketingsmedlem
Ulla Holm, Stop motorvej over Samsø
Linda Christensen, Seniorforsker DTU – Hvad ved vi om hvorfor folk rejser?
Mogens Fosgerau, Professor, KU, Økonomisk Institut – Hvordan ser Samfundsøkonomien ud ift. KF?

Vil du finde TV Vestsjælland?

Vil du finde TV Vestsjælland? Så led efter: LOKALkanalen, DRs tegnsprog og Kanal Øst.

Regional TV - har den positive historie!

Bliv Medlem af TV Vestsjælland

Sådan bliver du medlem af TV Vestsjællands venneforening:

Sæt 100 kroner ind på vores konto i Nordea
Reg. 0333
Konto 2551 945 955

LINK TIL VORES REGNSKAB

De Fire Regionale TV Stationer

TV Vestsjælland v/Skjold
Tlf. 4050 3050 tvvestsjaelland@gmail.com

Kip TV v/Sabine Stensnæs
Tlf. 5025 6535 kontakt@kiptv.dk

TV Møn v/Sigurd Bo Bojesen
Tlf. 2728 3064 nyheder@tvmoen.dk

Multimedieklubben Lolland-Falster v/Henrik Elo Jørgensen
Tlf. 2016 5059 henrik@multimedieklubben.dk